WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

Members [30/05/2008] WFHSS member page/info update: V.S.Z - Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis v.z.w.
Communications
Conferences & Congresses [04/06/2008] current Conference: Annual WFHSS and AIOS Conference 2008 - June 4th to June 7th, 2008 - Crowne Plaza Hotel, San Donato Milanese, Milano, Italy
Courses & Seminars
Questions & Answers [30/05/2008] answer to question 1501: Writing on packaging
Discussion Forum
CEN
Publications
Education [01/06/2008] 30th National Sterilisation Days 2008 - Lectures:
WFHSS WebShop
Industrial Partners [30/05/2008] new WFHSS Industrial Partner: Pharmalabel BV
Commercial Announcements
Related Sites & Links [30/05/2008] link to new Industrial Partner Pharmalabel BV added
Vacancies
Humour [04/06/2008] new cartoon: AIOS and WFHSS Conference in Milan, Italy
Industrial Partners:

6797742

Developed by Baumeister Mediasoft Engineering

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

V.S.Z Study Afternoon 24 April 2008 Report - English VersionV.S.Z Studienamiddag 24 april 2008 Verslag - Nederlands

HomeLogosNewsSearchSitemapContact

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply:: Conferences & Congresses :: Past 2008 :: V.S.Z Study Afternoon 24 April 2008 :: Report
<<>>

V.S.Z Study Afternoon 24 April 2008
Report

V.S.Z

24 April 2008
Zaal Brabo, ZNA Middelheim, Antwerp, Belgium

V.S.Z Study Afternoon 24 April 2008
Report

Sorry, the following information is currently not available in English.

Voor de locatie van de studienamiddag had de VSZ zijn oog laten vallen op het auditorium van het Middelheimziekenhuis. Dit ziekenhuis behoort tot het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA). ZNA is met 2 500 bedden in 3 algemene en 6 gespecialiseerde ziekenhuizen verspreid in de Antwerpse regio de grootste ziekenhuisgroep van ons land.

Het Middelheimziekenhuis is gelegen aan de stadsrand van Antwerpen naast het Middelheimpark dat vooral bekend is voor zijn mooie openlucht tentoonstelling van beeldhouwwerken.

In zijn inleiding belichtte Wim Renders, de voorzitter van de vereniging, het belang van een goede opleiding van de sterilisatieassistenten. Er is daarvoor nu in Vlaanderen zelfs belangstelling van ministers en parlementsleden. De vraag werd gesteld of de opleiding kan geÔntegreerd worden in het reguliere onderwijscircuit. Verwijzend naar de discussie die in sommige Europese landen gevoerd wordt, vroeg de voorzitter zich ook af in welke mate verpleegkundigen binnen de CSA een meerwaarde kunnen betekenen ten opzichte van technisch geschoolden.

Jan Wilterdink (UMC St. Radboud, Nijmegen) had het over de betrokkenheid van de CSA als gebruiker bij het bouwen en verbouwen van sterilisatieafdelingen. Er zijn veel mensen, soms met tegenstrijdige belangen, betrokken bij het ontwerpen, uitvoeren en in gebruik nemen van een nieuwbouw. Het bouwproces van iedere CSA is verschillend afhankelijk van de locale omstandigheden. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat gebouwen statisch zijn en organisaties steeds een dynamiek vertonen. De spreker overliep alle fasen van het bouwproces met daaraan gekoppeld de inbreng van de betrokkenen. Een goede communicatie is hierbij van het grootste belang.

De tweede spreker, Alex De Blok (RTB Van Heugten) ging in dezelfde lijn verder en besprak de lay-out en inrichting van de CSA. Hij verwees in zijn lezing vooral naar de bouwmaatstaven die in Nederland gemeen goed zijn. Daarbij zijn de goederen- en personeelsroutes zeer belangrijk. Op gebied van zonering en inrichting stond hij lang stil bij het belang van een goede luchtbehandeling en drukhiŽrarchie. Hij lichtte dit toe aan de hand van enkele voorbeelden van recente realisaties.

De derde spreker, Mia Vande Putte (verpleegkundig-ziekenhuishygiŽnist, UZ Leuven) is in BelgiŽ een autoriteit op gebied van ziekenhuishygiŽne. Haar opdracht als spreker was het duidelijk stellen wat de microbiologische vereisten zijn voor oppervlakken en lucht in de CSA. In BelgiŽ bestaan op dat vlak geen normen en internationaal is daar ook weinig literatuur over beschikbaar. Daarom baseerde ze zich vooral op de HACCP-normen. De vraag moet immers gesteld worden of er een verband bestaat tussen de microbiologische status van de CSA en de kwaliteit van het afgeleverde product en de kans op besmetting/infectie bij een patiŽnt. Ze gaf een aantal waardevolle tips mee hoe de gewenste norm kan bereikt worden en hoe de metingen moeten uitgevoerd worden. De presentatie van de resultaten van een door haar uitgevoerd onderzoek in de CSA van haar ziekenhuis maakte veel duidelijk.

Als laatste spreker ging Wouter Meert (hoofdverpleegkundige CSA UZ Leuven) in op de communicatie tussen de CSA en OK. Na een theoretische uitleg over wat communicatie werkelijk allemaal inhoudt had hij het over de specifieke problemen en omstandigheden die maken dat de communicatie CSA-OK soms niet optimaal of eerder slecht verloopt. Hij noemde dit een probleem in het raderwerk. Een wederzijds begrip en een goede kennis van elkanders werksituatie zal de communicatie vlotter laten verlopen. Hij gaf hierbij een aantal waardevolle tips: laat de CSA-medewerkers eens enkele ingrepen meevolgen, laat nieuwe OK-verpleegkundigen eens meewerken in de CSA., beperk de communicatie niet tot het verplichte overleg, ga als CSA-verantwoordelijke eens op bezoek bij uw klanten zonder dat er klachten zijn. Als afsluiter gaf hij een aantal hulpmiddelen aan die een goede communicatie kunnen bevorderen zoals een traceability-systeem en een kwaliteitsmanagementsysteem dat in onderling overleg opgesteld en door beide partijen goedgekeurd is.

De studienamiddag was een van de betere die de laatste jaren door de VSZ georganiseerd werden mede door de inhoud en de manier waarop de presentaties gebracht werden.

De presentaties zij te raadplegen op de website van de VSZ (http://vsz.wfhss.bme/html/conf/be_vsz_conf20080424_lectures_...).

Walter Accoe

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply:: Conferences & Congresses :: Past 2008 :: V.S.Z Study Afternoon 24 April 2008 :: Report

© 2008 WFHSS • Updated: 23 May 2008, 01:34 [GMT]