WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

Members
Communications
Conferences & Congresses
Courses & Seminars
Questions & Answers [06/01/2009] new question 2018: cssd manager
Discussion Forum [01/01/2009] reply to discussion topic 12: Is globalization the future
CEN
Publications
Education
WFHSS WebShop
Industrial Partners
Commercial Announcements
Related Sites & Links
Vacancies
Humour
Industrial Partners:

8624026

Developed by Baumeister Mediasoft Engineering

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

SASIC - Swedish Association for Sterilization and Infection Control - Sterilization Section - English VersionSFSS - Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien - STERILSEKTIONEN - Svenska

HomeLogosNewsSökSite MapContact

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply:: Members :: SASIC - Swedish Association for Sterilization and Infection Control - Sterilization Section
Contents<<>>

WFHSS / Sverige: SFSS - Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien - STERILSEKTIONEN

SFSS
Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien
STERILSEKTIONEN

Sverige


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

Introduktion

SFSS är ett forum för personer med intresse för

 • förebyggande av hälso-, sjukvårds- och tandvårdsrelaterade infektioner
 • infektionsepidemiologi
 • desinfektion och sterilisering inom sjuk- och tandvård
 • sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk

Sterilsektionen är ett forum för medlemmar i svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien (SFSS), som har ett vidare behov av utveckling i steriliseringsfrågor samt är ett språkrör för sektionens medlemmar.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Organisation

Styrelse
Sterilsektionen
Verksamhetsåret

Ordförande - Birthe Oskarsson
Kassör - Ewa Herrero
Sekreterare - Bengt-Olof Svensson

Övriga ledamöter:

Göthe Ekman
Gerd Larsson
Susanne Persson
Elisabeth Bergqvist


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Medlemskap

Medlemskap i sektionen kan erhållas av person som är medlem i SFSS och är direkt verksam inom olika former av steriliseringsarbete. Avgiften, 200 kr per kalenderår före maj månads utgång.
Sätts in på postgironummer 593710-7.
Ange namn, adress och arbetsplats.

Sterilsektionen anordnar varje höst studiedagar med information och diskussion inom sektionens intresseområde.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Utbildning

Högskoleutbildning för Sterilcentralsansvariga och övrig personal vid sterilcentraler.

Det svenska utbildningsprogrammet består av fyra olika områden (fem poäng vardera, motsvarande fem veckors heltidsstudier)

De fyra områdena är:

 • Mikrobiologi och sjukhushygien
 • Rengöring, desinfektion och sterilisering
 • Utveckling och kvalitetssäkring
 • Administration och arbetsledning

Kursorganisation:

Utbildningen sker på distans i form av självstudier kombinerat med tre tillfällen (om vardera tre till fyra dagar) per termin då de studerande samlas vid högskolan för att deltaga vid föreläsningar och göra studiebesök.

Ett projektarbete i ett relevant ämne ingår i varje delkurs.

Utbildningens omfattning:

Efter varje godkänd delkurs får de studerande ett kursbevis. När alla kurser är genomgångna och godkända får deltagarna examen.

Utbildningens innehåll:

Utbildningen grundas på ESH's utbildningsprogram och är följer de krav som ställs av universitetsstyrelsen.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Tillställningar

Sterilsektionen anordnar varje höst studiedagar med information och diskussion inom sektionens intresseområde.


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

SFSS Kontakt

Birthe Oskarsson
Email:


Introduktion Organisation Medlemskap Utbildning Tillställningar Kontakt Sverige

Information om Sverige

Sorry, the following information is currently not available in Swedish.

Location

Sweden is in Northern Europe, bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, Kattegat, and Skagerrak, between Finland and Norway. With a total of 2,233 km land boundaries and 3,218 km coastline, Sweden shares borders with Finland 614 km, Norway 1,619 km.

Sweden - Map

Sweden - Flag

Statistics

 • Area: 449,964 km² (land: 410,934 km², water: 39,030 km²)
 • Population: 8,986,400 (July 2004)
 • Capital: Stockholm
 • Language: Swedish note: small Sami- and Finnish-speaking minorities
 • Religion: Lutheran 87%, Roman Catholic, Orthodox, Baptist, Muslim, Jewish, Buddhist
 • Climate: Temperate in south with cold, cloudy winters and cool, partly cloudy summers; subarctic in north
 • Time Zone: Central European Time [GMT +1]
 • Currency: Swedish Krona [SEK]
WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply:: Members :: SASIC - Swedish Association for Sterilization and Infection Control - Sterilization Section
^Contents<>>

© 2009 WFHSS • Updated: 21 October 2008, 22:41 [GMT]